Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tillstånd till förenklad deklaration - snart i Systemet för tullbeslut

Nu har Tullverket börjat flytta över tillstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Först ut är tillstånd till förenklad deklaration.

Tullverket håller på att flytta över tillstånd till förenklad deklaration från våra nationella register till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut, CDS. Det innebär att du som har ett sådant tillstånd måste ha tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Det här behöver du göra

När ditt tillstånd har flyttats kommer du att hitta det i Systemet för tullbeslut. Om du därefter behöver återkalla det gör du det i systemet. Det är även där vi kommer att skicka meddelanden till dig om ditt tillstånd, till exempel om tillståndet blivit återkallat eller om vi ifrågasätter om du ska ha kvar ditt tillstånd. Det är därför mycket viktigt att du kan logga in i systemet.

Skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster

För att kunna logga in i Systemet för tullbeslut behöver du tillgång till Tullverkets webbtjänster. Om du inte redan har tillgång till tjänsterna rekommenderar vi att du ansöker om det omgående.

Om du behöver återkalla ditt tillstånd

Om du behöver återkalla ditt tillstånd gör du det i Systemet för tullbeslut, under förutsättning att vi har hunnit flytta över tillståndet. Logga först in i Systemet för tullbeslut och kontrollera om ditt tillstånd finns där. Du hittar det i så fall under fliken Authorisations List.

Om ditt tillstånd finns i systemet ska du skicka in din återkallelse elektroniskt i systemet. I annat fall använder du en blankett för begäran om återkallelse som du skickar per post till Tullverket.

Ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänster

Läs mer om att återkalla ett tillstånd

Läs om Systemet för tullbeslut

Sidan uppdaterades: