Tullverket

2019-04-30

Nyhet

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Tilläggstullen upphör

Förordning  2018/196 ändras i artikel 2 så att tilläggstullarna ändras enligt följande. Utöver den värdetull som är tillämplig enligt rådets förordning 952/13 ska en värdetull tas ut enligt förordning 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA.

Tilläggstullen kvarstår som en värdetull på 0,001% från den 1 maj och tas ut på produkterna som anges nedan,

0710 40 00
6204 62 31
8705 10 00 och
9003 19 00 40-90.

Läs mer i förordning 2019/673Uppdaterad: 2019-04-30