Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Införande nya eller höjda tilläggstullar

Till följd av utslaget i WTO-tvisten DS353 United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft, och efter godkännande av WTO:s tvistlösningsorgan inför EU-kommissionen den 10 november 2020 tilläggstullar vid import av vissa produkter med ursprung i USA. Åtgärderna består i upphävande av tullmedgivanden och införande av nya eller höjda tullar för produkter som förtecknas i bilagorna I och II till förordning 2020/1646 och med ursprung i USA.

Tilläggstull, se bilaga I (15 %) införs på vissa luftfartyg avsedda att användas av en enhet som är etablerad i EU.

Tilläggstull, se bilaga II (25 %) införs på flera olika produkter inom livsmedels-, jordbruks-, industrisektorn och konfektion. Till exempel, atlantlax, tranbär, jordnötter, kakao, tomatketchup, spritdrycker, parfym, plastvaror, väskor, traktorer, biljardspel och videospelskonsoller.

De produkter som förtecknas i bilagorna och för vilka en importlicens med tullbefrielse eller tullnedsättning utfärdats före den 10 november 2020 ska inte omfattas av tilläggstullen.

De produkter som förtecknas i bilagorna och som exporterats från USA till EU före den 10 november 2020 ska inte omfattas av tilläggstullen. Importören ska då kunna bevisa att exporten har skett före utsatt datum.

Läs mer i förordning 2020/1646Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat