Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Upphävda tilläggstullar

Handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter antagna med förordning 2020/1646 och med ursprung i USA, är tillfälligt upphävt i fyra månader. De tullar som föreskrivs i genomförandeförordning 2020/1646 tas inte ut i en period av fyra månader, fram till att nämnda tullar från och med den 11 juli 2021 återigen tillämpas.

Upphävandet gäller från och med 11 mars.

Läs mer i förordning 2021/425


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat