Tullverket

Publicerad: 2020-04-29

Nyhet

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Tilläggstullen ändras från den 1 maj

Förordning  2018/196 ändras i artikel 2 så att tilläggstullarna ändras. Utöver den värdetull som är tillämplig enligt rådets förordning 952/13 ska en värdetull tas ut som en tilläggstull på 0,012% på import av vissa produkter med ursprung i USA.

Tilläggstullen från den 1 maj och tas ut på produkterna som anges nedan,

0710 40 00
6204 62 31
8705 10 00 och
9003 19 00 40.

Läs mer i förordning 2020/578Uppdaterad: 2020-04-29