Tullverket

2017-06-29

Nyhet

Svensk delegation besökte Kina

Den 26–28 juni var en svensk delegation ledd av statsminister Stefan Löfven på besök i Kina. Med på resan var flera statsråd, en näringslivsdelegation och ett tiotal myndighetschefer, däribland generaltulldirektör Therese Mattsson. Under besöket undertecknade hon en ny strategisk handlingsplan med Kina samt besökte den kinesiska tullmyndigheten i Dalian.

– Vi har en välbyggd grund att stå på i det bilaterala tullsamarbetet på myndighetsnivå med Kina, säger Therese Mattsson. Samarbete sker inte av sig självt utan är något som man måste vårda och utveckla för att skapa mervärden, även om det kan ta tid. Nu ser vi tillbaka på 20 år av samarbete som över tiden utvecklats väl, och nästa steg tog vi när den nya strategiska handlingsplanen undertecknades i närvaro av statsministern och Kinas premiärminister.

Handlingsplanen för strategiskt samarbete innehåller ett program för vilka områden som Tullverket och GACC ska samarbeta inom. Den förnyas vart tredje år. Sedan 2012 har Tullverket en tullattaché i Peking. Under 2017 firar Tullverket och GACC 20 år av samarbete.

Uppdaterad: 2017-06-29