Tullverket

2017-03-15

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Följande koder är nya och börjar gälla den 18 mars:

Kod

Beskrivning

Kommentar

608

MRN för tullagerdeklaration  enligt nya tullagerförfarandet ska anges.

Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

609

Deklarerad godslokalkod avser inte ett tullager enligt nya tullagerförfarandet. Deklarerat MRN i ”Tidigare handlingar” hänvisar till en tullagerdeklaration enligt nya tullagerförfarandet.

Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

610

Fler än 997 st. felaktiga MRN för tullagerdeklaration har påträffats, kontrollera samtliga deklarerade MRN.

Ersätter svarskod 602 (formatfel) och/eller 603 (statusfel) vid fler än 997 felaktiga MRN.

 

Inga felaktiga MRN presenteras på ärende-nivå.

611

Deklarerat MRN i ’Tidigare handlingar’ hör inte ihop med det tullager som deklarerad godslokalkod avser.

Kontrollera samtliga deklarerade MRN samt godslokalkod.


Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

686

MRN som hänvisar till tullagerdeklaration kan endast deklareras till en förfarandekod som slutar på 71 (xx71).


687

MRN som hänvisar till tullagerdeklaration kan bara deklareras i en UGE.


 

Följande koder har texten och/eller kommentaren ändrats.

Kod

Beskrivning

Kommentar

602

MRN i "Tidigare handlingar" är felaktigt. Deklarerat MRN kan ha
- fel format
- rätt format men saknas i AviImEx alternativt Tullagersystemet.

MRN för

- ALI som deklareras i TQN och TQR ska börja med YYSEALI

- ALE som deklareras i UFF ska börja med YYSEALE.
YY ovan ska ersättas med aktuellt årtal.

 

MRN, med eventuellt löpnummer, som hänvisar till tullagerdeklaration.

Kontrollera att MRN för tullagerdeklaration:

- har formatet an18 eller då löpnummer deklarerats an22

- börjar med YYSE där YY ska ersättas med aktuellt årtal

- har R i position 17

- har korrekt checksiffra

- om löpnummer för varuposten tullagerdeklarationen har angetts ska formatet vara ”-nnn” som postfix till MRN:et (Ex 16SEabcdef123456R5-001).

 

Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

 

Felutpekade MRN visas på huvudnivå, se ’ZMF +  MRN’ (F = formatfel).

603

MRN i "Tidigare handlingar" har fel status.

MRN för ALI alternativt ALE har inte rätt status för att kompletterande deklaration (TQN, TQR alternativt UFF) ska kunna tas emot.

 

Deklarerat MRN för tullagerdeklaration har inte rätt status hos tullagret för att import-eller exportdeklaration ska kunna tas emot.

 

Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

 

Felutpekade MRN visas på huvudnivå, se ’ZMS +  MRN’ (S = statusfel),

481

Deklarerad dokumentkod ska ej anges för aktuell varukod. Se i Tulltaxan om åtgärd/er finns och vilka dokumentkoder som krävs.

Erhålls när dokumentkod deklarerats fel. Exempel: Dokumentkoden hör till en åtgärd som inte finns för varukoden. Ifall dokumentkod ska anges eller ej, kan bero på bestämmelse- eller ursprungsland eller tilläggskod.

065

Ärendet har ej kunnat tas emot pga interna orsaker i TDS.

Detta meddelande kan erhållas om det har uppstått något fel i TDS - i sådant fall bör it-support på Tullverket kontaktas.

 

Uppdaterad: 2017-03-21