Tullverket

Publicerad: 2019-12-10

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se.

Följande ändringar har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 5.9

Följande koder har lagts till i svarskodlistan och gäller från och med 2020-01-07:

Kod

Beskrivning


612

Deklarerad godslokalkod avser inte ett tullager. Kontrollera godslokalkod.Sidan uppdaterades: 2020-02-03

Vad är ändrat: