Tullverket

Publicerad: 2017-11-17

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Följande ändringar har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 5.2

Följande koder har lagts till/tagits bort/ändrats i svarskodslistan:

Kod

Beskrivning

Kommentar

177

För många olika containernummer i deklarationen Max 7 olika containernummer får anges i UGE när lastplatskod har deklarerats för att Klareringsbevis export ska genereras.

Denna svarskod har tagits bort

456

Ärendet måste innehålla minst en varupost.

Gäller meddelandena HNU, HRT, HNK, TNU, TRT, DNU, DRT, DNK, TQN, TQR, OMP, UNU, URT, UGE och UFF. Texten har ändrats.

664

Bilagd handling kopplad till deklarerad förmånskod saknas

Ny svarskod! När förmån yrkats med kod 2xx, 3xx eller 4xx ska styrkande bilagd handling deklareras

 

Uppdaterad: 2019-05-27