Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Svarskodlistan för TDR050

En ny version av svarskodlistan för TDR050 finns nu på tullverket.se.

Ändringarna börjar gälla den 1 maj.

Följande koder är nya:

Kod

Beskrivning

Kommentar

898

Dokumentkoder 6FDE och 6RDE kan bara deklareras i meddelande UFF.


899

Tillstånd till EUSDE saknas.

Krävs att deklarant eller ombud har EUSDE.

900

Meddelande UFF kan inte innehålla dokumentkod för både tillstånd till EUSDE och EUEIR i ”Bilagda handlingar, typ” på varupost 1.


901

Dokumentkod 6FDE eller 6RDE ska anges i ”Bilagda  handlingar, typ” på första varuposten i meddelande UFF.


902

Tillstånd till EUEIR saknas.

Krävs att deklarant eller ombud har EUEIR.

903

Vid dokumentkod 6RDE, tillstånd EUEIR, kan bestämmelseland endast vara NO eller CH.

 

904

Dokumentkod 6RDE eller 6FDE får inte anges i fält ”Bilagda handlingar, typ” på annan varupost än varupost 1. Dokumentkoden får inte heller anges mer än en gång på varupost 1.


 

EDI svarskoder (felkoder) för TDR050.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)