Tullverket

Publicerad: 2017-08-17

Nyhet

Statusrapport från EU-kommissionen

Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen.

Rapporten innehåller också en sammanställning av kostnaderna för EU-kommissionen och de olika medlemsländerna. Nu finns rapporten för 2016 publicerad och du hittar den här: Electronic customs

Uppdaterad: 2017-08-17