Tullverket

Publicerad: 2017-09-21

Pressmeddelande

Smuggling av dopningsmedel till ett värde av tiotals miljoner kronor stoppades

Tullverket har stoppat omfattande smuggling av dopningsmedel. Nu åtalas den misstänkte huvudmannen vid Malmö tingsrätt. Brottsmisstanken är bland annat grovt dopningsbrott. Värdet av dopningspreparaten uppskattas från cirka 10 till 30 miljoner kronor i missbrukarledet.

Det var i slutet av 2015 som fyra paket adresserade till två mottagare stoppades vid en tullkontroll i Malmö. Vid tullkontrollen påträffades stora mängder dopningspreparat och en förundersökning startade. Genom Tullverkets utredningsarbete framkom att paketen var avsedda för en person som var hemmahörande i Oskarshamn. Vid en efterföljande husrannsakan i ett låst källarutrymme som tillhörde den misstänkte påträffade tullpersonalen en större mängd dopningsmedel.

Utredningen visar att dopningspreparaten var avsedda att säljas vidare till köpare i hela landet. Sammanlagt har över 45 000 ampuller och vialer och cirka 775 000 tabletter motsvarande cirka 132 500 enheter dagsdoser dopningsmedel beslagtagits. Bland dopningspreparaten som beslagtagits finns olika testosteronpreparat. Ärendet tillhör ett av de större beslagen av dopningsmedel. Merparten av dopningsmedlen har beställts från Slovakien.

Dom kommer att tillkännages inom cirka fyra veckor. Om den misstänkte döms riskerar han fängelsestraff.

Den som använder sig av dopningsmedel vill till exempel förbättra tränings- och tävlingsresultaten, öka muskelomfånget för utseendets skull eller förmedla ett budskap, exempelvis inom den kriminella världen.

Under 2016 beslagtog Tullverket 343 998 tabletter, vialer och kapslar dopningsmedel.

Läs mer om dopningsmedel i Drogsituationen, Lägesbild i Sverige 2013-2016PDF

För mer information och bilder kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771 450 590

Uppdaterad: 2017-09-21