Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Skyddsåtgärder stålprodukter

Förslag om ändring beträffande stål från Storbritannien till Nordirland

Den 1 februari 2019 införde kommissionen slutgiltiga skyddstullar vid import av vissa stålprodukter genom förordning 2019/159. Skyddsåtgärderna är utformade med en kvot och när kvoten är slut tas en tilläggstull på 25 % ut. Berörda produkter är indelade i 26 produktkategorier.

Kommissionen föreslår en ändring i förordning 2020/2170 vad gäller tillämpningen av unionstullkvoter och andra importkvoter för vissa produkter som överförs till Nordirland. Enligt förslaget bör vissa stålprodukter med ursprung i Förenade kungariket som sänds direkt från andra delar av Förenade kungariket till Nordirland kunna omfattas av unionens relevanta tullkvoter när de överförs till Nordirland.

Ändringen av skyddsåtgärderna gäller två produktkategorier: kvartoplåt, olegerad och annan legerad (kategori 7), samt profiler av järn eller olegerat stål (kategori 17).

Om förslaget antas kommer skyddsåtgärderna för stål ändras genom att det införs särskilda tullkvoter för överföringar av kategorierna 7 och 17 med ursprung i Förenade kungariket som sänds direkt från andra delar av Förenade kungariket till Nordirland.

Läs mer i EUT 2023/C115
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)