Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter

Importförbud från Belarus och Ryssland

Europeiska unionen har infört ett förbud mot import av stålprodukter med ursprung i Belarus genom förordning 2022/355 och med ursprung i Ryssland genom förordning 2022/428.

Till följd av förbudet kan dessa varor som också omfattas av skyddsåtgärder mot vissa stålprodukter inte längre importeras till EU. Kommissionen anpassar härmed de skyddsåtgärder som tidigare har införts mot import av vissa stålprodukter genom förordning 2019/159. Skyddsåtgärderna består av möjlighet att ansöka om tullkvoter och när dessa är slut utgår en tilläggstull på 25 %.

Ändrade volymer för tullkvoter

För de produktkategorier där Belarus och Ryssland har landspecifika tullkvoter har kommissionen omfördelat dessa volymer mellan andra exportländer som omfattas av skyddsåtgärden på grundval av deras andel av den totala importen 2021. Förändring i volymer för tullkvoter har gjorts för de länder som har en landspecifik tullkvot och för de länder som omfattas av den återstående kvoten. Bilaga IV i förordning 2019/159 ersätts med bilaga IV i förordning 2022/434. De nya tullkvotsvolymerna tillämpas från och med den 1 april 2022.

Kvoter inom skyddsåtgärderna för vissa stålprodukter

Det finns undantag mot förbudet att importera stålprodukter från Ryssland och Belarus och att ansöka om tullkvoter inom ramen för skyddsåtgärderna. Se respektive förordning.

För import av varor med ursprung i Belarus och ett handelsavtal daterade före den 2 mars 2022 i enlighet med förordning 2022/355 kan det vara möjligt att importera dessa varor. Undantaget gällande avtal gäller fram till den 4 juni 2022. Enligt förordning 2022/434 kan en ansökan om tullkvot göras för den landspecifika kvoten fram till och med den 31 mars 2022. Landspecifika tullkvoter finns i produktkategorierna 12, 16, 21, 24 och 28.

Från och med den 1 april 2022 till och med den 4 juni 2022 kan kvotansökningar göras från den globala kvoten. Efter den 4 juni 2022 är det inte längre möjligt att lämna in ansökningar om tullkvot inom skyddsåtgärderna.

För import av varor med ursprung i Ryssland och ett handelsavtal daterade före den 16 mars 2022 i enlighet med förordning 2022/428 är det möjligt att importera dessa varor. Undantaget gällande avtal gäller fram till den 17 juni 2022. Enligt förordning 2022/434 kan en ansökan om tullkvot göras för den landspecifika kvoten fram till den 31 mars 2022. Landspecifika kvoter finns i produktkategorierna 1, 3A, 3B, 7, 12, 13, 16, 19, 21, 25B och 28.

Från och med den 1 april 2022 till och med den 17 juni 2022 kan kvotansökningar göras från den globala kvoten. Efter den 17 juni 2022 är det inte möjligt att lämna in ansökningar om tullkvot inom skyddsåtgärderna.

När tullkvoten är slut utgår skyddstullar.

Läs mer i förordning 2022/434
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000