Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter

Inledande undersökning skyddsåtgärder

Den 2 februari 2019 införde Europeiska kommissionen en slutgiltig skyddsåtgärd för vissa stålprodukter genom förordning 2019/159. Skyddsåtgärderna består av tullkvoter, baserad på historisk import, vilka är tillämplig på import av vissa stålprodukter ur 26 produktkategorier. När en tullkvot har förbrukats tas en tilläggstull på 25 % ut vid import. Skyddsåtgärden infördes för en inledande period om tre år, dvs. till och med den 30 juni 2021.

Kommissionen inleder nu en undersökning för att fastställa om skyddsåtgärderna ska förlängas. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Läs mer i EUT 2021/C66

 Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat