Tullverket

Publicerad: 2020-12-18

Nyhet

Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter

Skyddsåtgärdernas tullkvotsvolym 2021

Kommissionen införde 2019 skyddsåtgärder för import av vissa stålprodukter för en period av tre år. Åtgärderna har formen av tullkvoter som tillämpas under vissa tidsperioder. En tull på 25 % ska utgå när kvoten är slut.

Kommissionen har sett över åtgärderna med följande ändringar som träder i kraft den 1 januari 2021. Nivån på skyddsåtgärderna för vissa stålprodukter fastställdes på grundval av den genomsnittliga importen till unionen med 28 medlemsländer. Kommissionen anpassar därför nivån på tullkvotens volym i och med att Förenande kungarikets utträde ur EU den 1 januari 2021. Vidare ändras fördelningen av tullkvoterna i produktkategorierna 4A och 4B. Det sker en uppdatering av förteckningen över utvecklingsländer som omfattas av åtgärderna. För vissa produktkategorier görs ändringar för tillämpandet av åtgärderna för Kina, Turkiet och Förenande Arabemiraten. Se bilagorna till förordningen för ändringarna.

Läs mer i förordning 2020/2037Sidan uppdaterades: 2020-12-18

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat