Tullverket

Publicerad: 2020-12-18

Nyhet

Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter

Ändring slutgiltiga skyddsåtgärder

Kommissionen införde 2019 skyddsåtgärder för import av vissa stålprodukter för en period av tre år. Åtgärderna har formen av tullkvoter som tillämpas under vissa tidsperioder. En tull på 25 % ska utgå när kvoten är slut.

Kommissionen konstaterade att en kombination av antidumpnings- och utjämningstullar samt skyddsåtgärder har en större effekt än vad som är önskvärt på vissa stålproduktskategorier. Genom förordning 2019/1382 införde kommissionen en mekanism som förhindrar att skyddstullen på 25 % tillämpas samtidigt med antidumpnings- och/eller utjämningsåtgärder som också är tillämpliga på vissa stålprodukter. Alla antidumpnings- och utjämningsåtgärder avseende produkter som också omfattas av skyddsåtgärder förtecknas i bilagan till förordningen.

Den 6 oktober 2020 införde kommissionen genom genomförandeförordning 2020/1408 slutgiltiga antidumpningsåtgärder på import av vissa varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål med ursprung i Indonesien, Kina och Taiwan. Nu ändrar kommissionen så att mekanismen som förhindrar att skyddsåtgärderna tillämpas samtidigt med antidumpningsåtgärderna också omfattar vissa varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål.

Läs mer i förordning 2020/1713Sidan uppdaterades: 2020-12-18

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat