Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter

Blockering av vissa kvoter

Den 1 februari 2019 införde kommissionen slutgiltiga skyddstullar vid import av vissa stålprodukter, indelade i 26 produktkategorier genom förordning 2019/159, senast ändrad genom förordning 2022/978. Dessa är utformade så att det är möjligt att ansöka om kvot och när kvoten är slut tas en tilläggstull på 25 % ut.

Kvoterna administreras som först-till-kvarnkvoter och är giltiga 1 år. Kvotåret startar 1 juli. Kvoterna öppnas sedan kvartalsvis. Den 1 april 2023 öppnades kvoter för kvartal 4. Det finns kvoter för import från ett specifikt land eller kvoter vid import från övriga länder.

Enligt artikel 1.5 i förordning 2019/159 är det möjligt att under kvartal 4, dvs från 1 april till och med 30 juni, när de landspecifika kvoterna är slut ansöka från den återstående delen av tullkvoten för samma produktkategori. Detta gäller vissa produktkategorier.

Kommissionen har beslutat att vid öppnandet av kvoter den 1 april 2023 den här gången ifall de landspecifika kvoterna blir uttömda vid tilldelningen som sker i början av april blockera kvoterna för de återstående kvoterna från och med 5 april 2023 till och med den 15 april 2023. Detta gäller kvoter med löpnummer 09.86XX och 09.85 XX. Vilka kvoter som är berörda kan ses i tulltaxan, Taric.

Ansökan om kvot lämnas till Tullverket som vanligt och kommissionen kommer att göra tilldelningen efter blockeringsperiodens slut.
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)