Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter

Korrigering publiceras

Den 1 juli 2021, genom förordning 2021/1029 förlängde kommissionen den skyddsåtgärd på import av vissa stålprodukter som infördes genom förordning 2019/159.

Bilagan till kommissionens genomförandeförordning 2021/1029 innehöll ett skrivfel. Den totala tullkvoten för kategori 4 var visserligen korrekt, men fördelningen mellan kategorierna 4A och 4B samt mellan landspecifika och återstående tullkvoter var inte korrekt. Detta fel korrigeras nu och rättade avsnitt gällande produktkategori 4A och 4B i bilaga IV publiceras.

Läs mer i förordning 2021/1091
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat