Tullverket

Publicerad: 2020-07-03

Nyhet

Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter

Ändring slutgiltiga skyddsåtgärder

Efter en översyn av genomförandeförordning 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter, sker vissa justeringar från den 1 juli.

Tullkvoten med skyddsåtgärder för varmvalsade plåtar och band, rostfria (produktkategori 8) kommer att bli en övergripande tullkvot som förvaltas kvartalsvis. Volymerna för de landsspecifika kvoterna för alla länder som omfattas av olika typer av handelspolitiska åtgärder (Provisoriska antidumpningsåtgärder för import av denna produktkategori med ursprung i Kina, Indonesien och Taiwan.) överförs till den återstående kvoten.

Bilaga I ersätter bilaga III.2 i 2019/159.

Produktkategori 25 Stora svetsade rör, delas upp i två underkategorier. Se Bilaga II, som ersätter bilaga IV i 2019/159.

Bestämmelserna avseende uttömda tullkvoter från ett visst land preciseras efter produktkategorierna.

Läs mer i förordning 2020/894Uppdaterad: 2020-07-03