Tullverket

Publicerad: 2017-11-17

Nyhet

Se över dina varukoder inför årsskiftet

Du som har tillstånd till aktiv förädling måste tänka på att se över dina varukoder i god tid före årsskiftet.

Om ett KN-nummer ändras i Tulltaxan vid årsskiftet måste du ansöka om en ändring av ditt tillstånd. Det är du som tillståndshavare som ansvarar för att du har korrekta KN-nummer i dina tillstånd.

Alla ändringar måste göras i god tid och ska skickas in med brev till Tullverket på adress: Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.

En ansökan om ändring ska alltid innehålla:

  • tillståndshavarens namn och adress
  • Eori-nummer
  • tillståndsnummer 
  • uppgift om vad som ska ändras i tillståndet
  • vilket datum ändringen ska börja gälla
  • underskrift av en behörig firmatecknare.

Efter årsskiftet kommer alla deklarationer med felaktiga KN-nummer att avvisas.

Läs mer om förändrade varukoder

Ny version av KN för 2018

Uppdaterad: 2017-11-17