Tullverket

Publicerad: 2018-03-27

Nyhet

Satsning mot organiserad brottslighet ger resultat

Den 27 mars 2018 presenterades 2017 års resultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Satsningen har bland annat lett till 143 års fängelse och 94 miljoner kronor i höjning av skatt samt 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar.

Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet på olika fronter. Merparten av ärendena rör brott mot välfärdssystemen, bekämpning av narkotikabrottslighet, bekämpning av vapenbrott men också motverkan av terrorism och penningtvätt.

Tullverket har varit en aktiv part sedan starten, något som under 2017 bland annat resulterat i narkotikabeslag med kopplingar till kriminella nätverk och organiserad brottslighet i de utsatta områdena.  Under 2016 och 2017 har Tullverket även lett ett regeringsuppdrag inriktat mot illegal hantering av punktskattepliktiga varor. Tillsammans med Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket gjorde Tullverket en insats för att stoppa den illegala införseln av alkohol till Sverige via så kallade spritbussar. Arbetet var så framgångsrikt att den organiserade införseln  – där passagerare agerade målvakter – i stort sett upphörde efter insatsens avslut.

– Det råder ingen tvekan om att vi blir starkare när myndigheter med olika kompetenser och befogenheter bekämpar organiserad brottslighet tillsammans, säger Bo Larenius, chef för Tullverkets Enhet för nationell samordning och myndighetens representant i det myndighetsgemensamma operativa rådet.

– Från 2017 vill jag inte minst lyfta fram den förstärkta samverkan som sker regionalt och som fått en extra skjuts via de nyinrättade regionala samverkansråden. Den största kunskapen om kriminella nätverk finns på regional och lokal nivå, och genom att stärka det samarbetet så kan vi bli ännu mer effektiva i den gemensamma brottsbekämpningen, fortsätter han.

I årsresultatet framgår att den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet 2017 resulterade i tingsrättsdomar på sammanlagt 143 fängelseår. Antalet fällande domar för ekonomisk brottslighet var samtidigt det högsta hittills under satsningen.

Under 2017 lades även ett större fokus på att säkra tillgångar och återta brottsutbyte från kriminella. Det resulterade i upptaxeringar och skattehöjningar på 94 miljoner kr, vilket är högre belopp än de senaste två åren. Kronofogden säkrade samtidigt 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar under 2017, vilket ligger ungefär på samma höga nivå som under 2016.

 

Fakta

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet pågår sedan 2009. Sekretariatet för samverkansrådet och operativa rådet har tagit fram 2017 årsrapport som överlämnades till Justitiedepartementet den 27 mars.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Under 2017 har ytterligare nio nya myndigheter involverats i satsningen: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län.

Uppdaterad: 2018-03-27