Tullverket

Publicerad: 2018-01-30

Nyhet

Särskilda koder för CED vid återimport från Norge och vid provsändningar

Du som återimporterar redan veterinärkontrollerade varor från Norge och du som importerar provsändningar behöver fylla i särskilda koder i importdeklarationen för att din deklaration inte ska avvisas.

Det har visat sig att det vid vissa importer är svårt att få fram CED-identiteter. För att den här typen av deklarationer inte ska avvisas finns det nu nya valideringar.

Identiteten EUKONTROLL för återimporterade varor från Norge

När du importerar en vara som enligt åtgärd 475 kräver ett CED-kontrollintyg behöver du fylla i en unik CED-identitet i importdeklarationen för att deklarationen ska gå igenom.

Om din vara redan har kontrollerats vid en tidigare import till ett EU-land och sedan exporterats till Norge kan inte det norska företaget se CED-identiteten. Du får inget nytt CED-kontrollintyg från Livsmedelsverket eftersom din vara redan är kontrollerad i annat EU-land. Vi kan inte heller på nationell nivå skapa en ny dokumentkod eftersom CED-kontrollintyg är EU-gemensamma.

Du som deklarant eller ombud ska istället fylla i ordet EUKONTROLL till dokumentkoden C678.

Förutsättningar för EUKONTROLL-identitet

Du måste uppfylla följande krav för att kunna använda identiteten EUKONTROLL:

  1. Varan ska ha varit införtullad och kontrollerad i EU tidigare.
  2. Det norska företaget alternativt deklaranten eller ombudet på importdeklarationen kan inte få fram tidigare utfärdat kontrollintyg.
  3. Varan ska vara skickad från Norge.

I importdeklarationen ska du

  • deklarera dokumentkoden C678
  • ange identiteten EUKONTROLL
  • fylla i uppgifterna enligt punkterna 1–3 ovan i fält 44 Särskilda upplysningar.

Identiteten PROV för provsändningar

När du importerar en provsändning av varor där det enligt åtgärd 475 normalt krävs CED-kontrollintyg utfärdar inte Livsmedelsverket några CED-kontrollintyg. Anledningen är att provsändningar inte rapporteras till databasen Traces.

Istället stämplar Livsmedelsverket din ansökan och ger den en identitet till dokumentkoden C678 som börjar med ordet PROV istället för CED, till exempel "PROV.SE.2018.0000012".

Förutsättningar för PROV-identitet

För att kunna använda identiteten PROV ska du ha lämnat in en ansökan till Livsmedelsverket. Det är då Livsmedelsverket som avgör om din sändning uppfyller kraven för provsändning och ger sändningen en PROV-identitet istället för ett CED-kontrollintyg.

I importdeklarationen ska du

  • deklarera dokumentkoden C678
  • ange den identitet från Livsmedelsverket som börjar med PROV.SE samt år och löpnummer. Löpnummer avslutas aldrig med punkt.

Uppdaterad: 2019-07-22