Tullverket

Publicerad: 2018-06-14

Nyhet

Samlad garanti är ett viktigt första steg – men du behöver också tillstånd till det förfarande du vill använda

Du som söker tillstånd till samlad garanti måste också tänka på att söka tillstånd till det förfarande garantin ska gälla för. Det räcker inte med att ha skrivit in i det i ansökan om samlad garanti.

Tullverket har förstått att vissa företag som söker tillstånd till samlad garanti tror att de samtidigt har sökt tillstånd till det förfarande garantin ska gälla för. Det stämmer inte.

Du behöver två tillstånd

För ett antal tillstånd krävs det att du har tillstånd till samlad garanti. Du behöver i dessa fall två tillstånd:

  1. Du måste ha tillstånd till samlad garanti. I det tillståndet ska det finnas angivet vilket eller vilka tullförfaranden det avser och vilket referensbelopp som gäller för respektive förfarande.
  2. Du måste också ha tillstånd till själva förfarandet, till exempel aktiv förädling, förenklad deklaration eller betalningsanstånd. Det är egna tillstånd som du ska söka separat. Det räcker alltså inte att du i ansökan om samlad garanti har angett att garantin ska gälla för ett visst förfarande.

Särskilda regler för transitering

För transitering (Godkänd avsändare för unionstransitering, EUACR) måste du ha ett eget tillstånd till samlad garanti. Om ditt företag vill ansöka om flera förfaranden utöver transitering behöver du därför lämna in två ansökningar om samlad garanti – en för transiteringen och en för de övriga förfarandena.

Själva tillståndet för att bli godkänd avsändare söker du separat, precis som beskrivits ovan.

Vad är samlad garanti?

En samlad garanti täcker tull och eventuellt andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. Tillstånd till samlad garanti är ibland en förutsättning för att du ska kunna få andra tillstånd som ställer krav på garanti.

Uppdaterad: 2018-06-14