Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Så hanterar du exporten från 1 maj

Klockan 00.00 natten mellan den 30 april och den 1 maj införs nya lösningar för att deklarera varor för export. Har du redan påbörjat ärenden enligt de tidigare rutinerna kan du avluta dem enligt de nya.

Fyra sätt att deklarera

Från och med den 1 maj finns det fyra sätt att deklarera varor vid export:

  • standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna (nytt från den 1 april 2019)
  • standardtulldeklaration där exporten startas från ett exporttullkontor
  • tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (nytt från den1 maj 2019)
  • förenklad deklaration vid export (nytt från den 1 maj 2019).

Du kan läsa mer om de olika deklarationerna längre ner i den här artikeln.

Brytpunkt och övergångsregler

Förändringarna innebär att ALE-meddelandet, som tidigare användes för aviseringar vid lokalt klareringsförfarande, nu används på ett annat sätt. Det innebär att en ny dokumentkod ska anges i ALE-meddelandet.

Brytpunkten är klockan 00.00 natten mellan den 30 april och den 1 maj.

Om du har haft ett tillstånd till lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (TVLKE) kan du ha påbörjat ärenden före brytpunkten klockan 00.00 natten mellan den 30 april och 1 maj. Sådana ärenden kan du under en övergångsperiod avsluta enligt de nya rutinerna för registrering i bokföringen (EUEIR).

Avisering och anmälan

Om du har gjort en notering i bokföringen före brytpunkten den 1 maj men ännu inte gjort någon avisering ska du från och med den 1 maj skicka in en anmälan om registrering i bokföringen i ett ALE-meddelande. Du ska då använda ditt nya tillstånd till EUEIR och i fältet Bilagda handlingar anger du dokumentkoden 6RDE följt av texten ”Registrering i bokföringen”.

Kompletterande deklaration

Om du har skickat in en avisering om notering i bokföringen före brytpunkten den 1 maj ska du avsluta den med en kompletterande deklaration i ett UFF-meddelande där du använder ditt nya tillstånd till EUEIR. I fältet Bilagda handlingar anger du dokumentkoden 6RDE följt av texten ”Registrering i bokföringen”.

Inget exportföljedokument från och med 1 maj

Från och med den 1 maj ska du inte använda något exportföljedokument när du använder någon av deklarationstyperna

  • tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring
  • förenklad deklaration vid export.

Läs mer om de olika deklarationstyperna och hur du ska anmäla varorna vid utförseltullkontoret.

Fyra sätt att deklarera varor vid export

Här kan du läsa mer om de fyra olika sätten att deklarera varor för export.

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna

Som en ersättning för det lokala klareringsförfarandet har det införts en godkänd plats vid export. Har du fått ett beslut om en godkänd plats vid export kan du starta exporten direkt från den plats där varorna lastas, och behöver inte åka till ett tullkontor för att anmäla varorna. Deklarationen ska du i detta fall lämna som en standardtulldeklaration med meddelandet UGE. Det här kommer att vara det vanligaste sättet att lämna exportdeklarationen.

Till varje godkänd plats vid export finns det en godslokalkod. I deklarationen ska du ange godslokalkoden för den plats där du kommer att lasta varorna för export. På det sättet anmäler du samtidigt varorna till export från den godkända platsen.

Detta sätt att deklarera har gått att använda sedan den 1 april 2019.

Läs mer om standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna.

Standardtulldeklaration där exporten startas från ett exporttullkontor

Precis som tidigare går det att lämna en standardtulldeklaration med meddelandet UNU och sedan anmäla varorna vid ett exporttullkontor för att Tullverket ska godkänna exporten.

Exporttullkontoret är det tullkontor i Sverige som ansvarar för den plats där du som exportör är etablerad eller där dina varor packas och lastas för exporten. Dina varor ska finnas tillgängliga för kontroll och du ska kunna visa upp eventuella tillstånd och licenser om det krävs sådana för dina varor.

Läs mer om standardtulldeklaration med klarering vid exporttullkontor.

Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring

Ett annat alternativ till det lokala klareringsförfarandet är att deklarera genom att göra en registrering i bokföringen (EIR). Även här kan du starta exporten utan att behöva åka till ett tullkontor för att anmäla varorna.

Det här förfarandet har dock sina begränsningar eftersom det i praktiken bara kan användas vid export till Norge och Schweiz – till skillnad från det tidigare förfarandet med notering i bokföringen som upphör den 1 maj. Dessutom måste samtliga uppgifter finnas i bokföringen innan varorna får lastas och exporten kan startas.

Förenklade deklarationer kan bara användas vid direkt export, det vill säga när utförseltullkontoret ligger i Sverige.

Detta sätt att deklarera kan du använda från och med den 1 maj 2019.

Läs mer om tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.


Förenklad deklaration vid export

Det finns också en möjlighet att använda en förenklad deklaration vid export. Precis som vid import ska du sedan lämna en kompletterande deklaration inom 11 dagar.

Det här är ett sätt att lösa hanteringen vid export till andra länder än Norge och Schweiz för företag som inte har alla uppgifter tillgängliga när varorna ska lastas och som därför inte kan lämna en standardtulldeklaration.

Förenklade deklarationer kan bara användas vid direkt export, det vill säga när utförseltullkontoret ligger i Sverige. De får heller inte användas för restriktionsvaror.

För att få använda förenklad deklaration måste företaget ha ett beslut om godkänd plats vid export.

Detta sätt att deklarera kan du använda från och med den 1 maj 2019.

Läs mer om förenklad deklaration vid export.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)