Tullverket

Publicerad: 2018-03-15

Nyhet

Rätt ursprungsintyg från olika GSP-länder

Från och med i år finns det länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan kan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det är viktigt att du tar reda på vilka ursprungsintyg som gäller från de GSP-länder du importerar från.

Under 2017 började systemet med registrerade exportörer Rex att användas inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna GSP. De olika GSP-länderna ansluter sig allt eftersom till systemet, och tanken är att alla länder ska vara anslutna i juni 2020. Fram till och med juni 2020 kan det inom GSP förekomma två olika ursprungsintyg, både GSP-certifikat form A och Rex ursprungsförsäkran. 

Ett år för övergång

När ett land ansluter sig till Rex har landets exportörer generellt ett år på sig för att ansöka om att bli registrerade exportörer och få ett Rex-nummer. Landet kan begära att få sin övergångsperiod förlängd med ytterligare sex månader. Därefter kan landet enbart använda Rex ursprungsförsäkran och det är då inte längre möjligt att utfärda ursprungsintyget GSP-certifikat form A.
 
Vissa av de länder som var först ut med att ansluta sig har nu helt gått över till Rex-systemet. Var därför extra noggrann med att kontrollera vad som gäller för just de GSP-länder som du importerar varor ifrån så att du får rätt ursprungsintyg för dina varor. Från ett land som helt har gått över till Rex kan du bara få GSP-förmåner med ursprungsförsäkringar - inte med GSP-certifikat, när intygen utfärdas idag.

Ett GSP-certifikat som har utfärdats före den 1 januari 2018 kan fortfarande användas inom giltighetstiden. 

Enbart Rex

Följande länder är sedan förra året anslutna till Rex och har sedan den 1 januari 2018 helt gått över till Rex ursprungsförsäkringar: Etiopien, Kenya, Komorerna, Laos, Niue och Pakistan.
 
För dig som importerar varor från de här länderna innebär det att länderna idag numera enbart upprättar Rex ursprungsförsäkringar som giltiga ursprungsintyg. 

Läs mer om Rex vid import 
Läs mer om Rex

Vad är Rex?

Systemet med registrerade exportörer, eller Rex, är ett system där ursprungsintyget GSP-certifikat form A ersätts med ett ursprungsintyg i form av en deklaration om ursprung (som för GSP kallas ursprungsförsäkran). En ursprungsförsäkran ska generellt innehålla exportörens Rex-nummer. Rex-numret ska kontrolleras när en vara importeras till EU. 

Rex kommer även att användas i andra handelsavtal, exempelvis används Rex i EU-Kanadaavtalet Ceta där EU:s exportörer ska vara registrerade exportörer om de exporterar ursprungsvaror till Kanada.

Uppdaterad: 2018-03-15