Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Fler länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.

Vilket ursprungsintyg du kan använda när du importerar varor från GSP-länder ändras successivt. Från och med den 1 juli är det fler länder än tidigare som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det finns också ett antal GSP-länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.

Här nedanför kan du se vad som gäller för olika GSP-länder i dagsläget, och hur du kan kontrollera vad som gäller för de länder du importerar från.

Enbart Rex från trettiofyra GSP-länder

Följande länder har nu helt gått över till Rex:

Afghanistan, Angola, Armenien, Bhutan, Bolivia, Burundi, Cooköarna, Eritrea, Etiopien, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Jemen, Kenya, Kiribati, Komorerna, Laos, Malawi, Mali, Moçambique, Myanmar, Nepal, Niue, Pakistan, Rwanda, São Tomé och Príncipe, Republiken Kongo, Salomonöarna, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzania, Togo, Tuvalu och Zambia.

Dessa länder kan enbart upprätta Rex ursprungsförsäkringar som giltiga ursprungsintyg.

Flera GSP-länder utan ursprungsintyg

Just nu är det sexton GSP-länder som skulle ha gått över till Rex men som ännu inte har gjort det, och som inte heller har begärt förlängning av sin övergångsperiod. Det innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.

Du som importerar från de här länderna kan därför inte få några GSP-förmåner. Den här situationen gäller tills länderna antingen har gått över till Rex-systemet eller begärt att få använda GSP-certifikat under en förlängd övergångsperiod.

Följande länder kan just nu inte utfärda några ursprungsintyg enligt GSP:

Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Gambia, Liberia, Mikronesien, Nauru, Niger, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad, Tonga och Östtimor.

Håll dig uppdaterad

Du kan kontrollera vad som gäller för just det land du importerar från i en förteckning hos EU-kommissionen. I förteckningen finns uppgifter om när olika länder är klara att använda Rex och vad de har för övergångsperiod för att kunna utfärda GSP-certifikat.

Läs EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Tolka EU-kommissionens förteckning

När ett land är klart att börja använda Rex ändras texten ”REX system not yet applied” i den andra kolumnen till det datum då systemet kan börja användas.

I den tredje kolumnen ser du respektive lands övergångsperiod, det vill säga hur länge landet får fortsätta att utfärda GSP-certifikat. Om övergångsperioden att använda GSP-certifikatet förlängs uppdateras datumet för övergång.

Exempel 1

Malawi började använda Rex-systemet den 1 januari 2018 och landets övergångsperiod slutade den 31 december samma år. Det här innebär att från och med i år kan exportörer i Malawi enbart använda Rex ursprungsförsäkringar.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Malawi

01/01/2018

31/12/2018


Exempel 2

Liberia skulle ha börjat använda Rex under 2017, men är inte klara. Landet har inte heller begärt att få fortsätta utfärda GSP-certifikat under en förlängd övergångsperiod. Därför kan landet i dag vare sig använda Rex eller GSP-certifikat.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Liberia

REX system not yet applied

31/12/2017


Exempel 3

Kirgizistan började använda Rex-systemet i februari 2019 och har begärt en förlängning för att få fortsätta utfärda GSP-certifikat till och med den 30 juni 2020. Det här innebär att de exportörer som är registrerade upprättar Rex ursprungsförsäkringar och de som ännu inte har hunnit bli registrerade får använda GSP-certifikat till den 30 juni 2020. Efter det kan exportörerna enbart använda Rex ursprungsförsäkringar.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Kyrgyzstan

12/02/2019

30/06/2020

Bakgrund

Vad handlar den här artikeln om? Här förklarar vi några av de förkortningar som förekommer i artikeln och ger dig en kort bakgrund till innehållet.

GSP – det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet, Generalised System of Preferences (GSP).

För varor som har ursprung i något av de länder som omfattas av GSP behöver du ha ett ursprungsintyg när du ansöker om förmånsbehandling vid import.

Läs mer om GSP.

Rex – systemet med registrerade exportörer

Systemet med registrerade exportörer, eller Rex, är ett system där registrerade exportörer själva upprättar deklarationer om ursprung. Inom GSP kallas en sådan deklaration för ursprungsförsäkran. En ursprungsförsäkran ska normalt innehålla exportörens Rex-nummer.

Ursprungsförsäkran med Rex-nummer ersätter ursprungsintyget GSP-certifikat form A som användes tidigare.

Läs mer om Rex vid import.

Läs mer om Rex.

Successiv övergång från GSP-certifikat till Rex

Övergången från ursprungsintyget GSP-certifikat form A till ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör sker successivt. De båda systemen fungerar parallellt fram till juni 2020. Därefter ska GSP-certifikat form A vara utfasat och det är ursprungsförsäkran som ska användas.

När ett land ansluter sig till Rex har landets exportörer generellt ett år på sig att ansöka om att bli registrerade exportörer och få ett Rex-nummer. Landet kan begära att få sin övergångsperiod förlängd med ytterligare sex månader. Därefter kan landet enbart använda Rex ursprungsförsäkran och det är då inte längre möjligt att utfärda ursprungsintyget GSP-certifikat form A.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)