Tullverket

Publicerad: 2018-01-15

Nyhet

Postnords och Tullverkets hantering av postorderförsändelser

Med anledning av medias rapportering idag om Postnords och Tullverkets hantering av postorderförsändelser från Kina har Tullverket och Postnord idag haft ett möte.

Vid mötet har det blivit uppenbart att Postnord uppfattat det som att praxis i hanteringen av postorderförsändelser från tredjeland innebär att postorderförsändelser under ett värde av 22 euro kan lämnas ut till beställaren. Postnord har uppfattat att denna praxis ska gälla till dess att Tullverket meddelar att hanteringen ska ske på annat sätt. Vid mötet konstaterades att det råder olika uppfattningar om vad gällande praxis innebär.

Enligt lagstiftningen ska moms betalas in från första kronan av varans värde när det gäller postorderförsändelser, vilket är Tullverkets ansvar att säkerställa i sin roll som uppbördsmyndighet. Det finns brister i Tullverkets kontrollskyldighet, vilket resulterat i att Postnord inte uppmärksammats på denna skillnad i synsätt på gällande praxis. Tullverket och Postnord är eniga om att dessa oklarheter måste klaras ut och att man gemensamt måste hitta en lösning för hanteringen. Ett nytt möte kommer att genomföras inom kort.
 
Övergångsbestämmelser mellan gammal och ny  tullagstiftning skapar otydligheter som gör att Tullverket inte kunnat ge tydliga besked till Postnord hur de ska hantera den här typ av postförsändelser. Rådande praxis har därför fortsatt gälla.

Uppdaterad: 2018-01-15