Tullverket

2017-04-25

Pressmeddelande

Över 600 000 kronor i beslag under kontrolloperation

Under en vecka i mars deltog Tullverket, tillsammans med Polisen och Kronofogden, i en internationell kontrolloperation med fokus på kontanter för att försvåra finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

Brottsbekämpande myndigheter i EU och Norge deltog i kontrolloperationen för att kontrollera in- och utförsel av kontanta medel en vecka under mars. Tullverket ledde operationen i Sverige med stöd av Polisen och Kronofogden. Myndigheterna gjorde kontroller på Arlanda, Landvetter, Sturup och Växjö.

– Jag är mycket nöjd med resultatet eftersom vi inom kontrolloperationen under en begränsad period beslagtagit över 600 000 kronor i kontanter, säger Elisabeth Eriksson, nationell operativ samordnare av kontrolloperationen på Tullverket.

Samverkan mellan EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter spelar en betydelsefull roll i kampen mot terrorism, liksom samverkan mellan de svenska myndigheterna.

– Vi ser en trend att det förs ut kontanter ut ur Sverige som möjligen skulle ha gått till att finansiera terrorism. Genom att samverka med Kronofogden och Polisen får vi tillsammans större befogenheter och kan störa den här typen av olaglig utförsel av pengar på ett sätt som vi inte kan var för sig, övar på att samarbeta och ökar vår kunskap om smuggling av kontanta medel, säger Elisabeth Eriksson, Tullverket.

Enligt ett preliminärt resultat har det inom kontrolloperationen genomförts över 1 000 kontroller och över 600 000 kronor har tagits i beslag. Beslagen av kontanter gjordes på resenärer på väg till Förenade Arabemiraten och Malaysia samt på resenärer ankommande från Sydafrika.

Anmäl kontanter via internet

Den som reser över EU:s gräns med 10 000 euro eller mer, eller motsvarande belopp i andra valutor, värdepapper eller dylikt ska anmäla det till Tullverket. Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt att bekämpa terrorism. Med kontanta medel menas sedlar och mynt, men även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper.

Kontakt:
Tullverkets presstjänst
0771-450 590