Tullverket

Publicerad: 2017-11-23

Nyhet

Nytt sätt att beräkna antidumpningstull och utjämningstull för solpaneler

Från den 1 oktober delas solpaneler upp på två varianter med olika varukoder och olika beräkningsgrunder för antidumpningstull och utjämningstull.

Det har gjorts en ändring i Tulltaxan som påverkar hur du klassificerar solpaneler utan spärrdiod, det vill säga solpaneler som klassificeras under varukod 8541 och viktiga komponenter till dessa. I och med ändringen klassificeras numera kisel olika beroende på om det är ”monokristallint" eller ”multikristallint" (kallas även "polykristallint"). De olika varianterna klassificeras på olika undernummer. Tänk på att en ändrad varukod kan påverka dina importavgifter.

De varor som klassificeras på varukod 8501 är oförändrade.

Räkna ut antidumpningstullen


För att räkna ut rätt avgifter för solpaneler behöver du veta:

  • leverantörens B-kod
  • pris inklusive frakt
  • wattal för solpanelen.

B-kod och pris

I villkoren för respektive B-kod finns tre olika beräkningsgrunder för tullsatsen. Vilken beräkningsgrund du ska använda beror på vilket pris per watt din vara har. Du hittar de tre beräkningsgrunderna i Tulltaxan.

En tumregel är att ju högre pris en vara har, desto lägre blir antidumpningstullen.

Om din leverantör inte har en B-kod gäller samma procentsats som tidigare.

Wattal

Wattalet är hur många kronor per watt solpanelen kostar. För att räkna ut det behöver du veta hur många watt det är totalt i hela försändelsen. Om en solpanel till exempel har 250 watt och det är 50 solpaneler blir wattalet 12 500.

Räkneexempel

Du ska köpa solpaneler som har varukoden 8541 40 90 41. Övriga uppgifter som du behöver är:

  • leverantörens B-kod, som är B791
  • pris – här räknar vi på tre olika priser för att se hur prisskillnaden påverkar antidumpningstullen: 400 kronor, 750 kronor och 1 150 kronor
  • wattal, som är 250 watt.

Börja med att titta på villkoren för B-koden B791. Så här ser det ut i Tulltaxan: 

Nettopriset fritt gränsen, oförtullat, måste vara lika med eller högre än minimipriset‌
VillkorFörfarandeKomponent
Större än eller lika med 4,09 SEK/Antal Watt

01: Tillämpa beloppet0%
Större än eller lika med 2,82 SEK/Antal Watt

11: Tillämpa skillnaden mellan aktionsbeloppet och nettopriset fritt gränsen, oförtullat4,09 SEK/Antal Watt
Större än eller lika med 0 SEK/Antal Watt01: Tillämpa beloppet44,7%


I kolumnen ”Villkor” ser du de tre olika beräkningsgrunderna. I kolumnen ”Förfarande” ser du hur du ska använda beräkningsgrunden. I kolumnen ”Komponent” ser du vilken tullsats du ska använda eller om du ska räkna på något annat sätt.

Du ska nu ta reda på vilken av de tre beräkningsgrunderna du ska använda. Det gör du genom att dela priset med antal watt.

Pris 400 kronor

400/250=1,60
Priset är 1,60 kr/watt vilket ger beräkningsgrunden ”större än eller lika med 0”. Tullsatsen blir 44,7 %.

Pris 750 kronor

750/250=3
Priset är 3 kr/watt vilket ger beräkningsgrunden ”Större än eller lika med 2,82”. Aktionsbeloppet är priset per watt enligt tabellen, dvs 4,09 kr/w. Du ska dra av ditt pris/watt från aktionsbeloppet, alltså 4,09–3=1,09. Antidumpningstullen blir 1,09 kr/watt. Solpanelen har 250 watt, vilket ger 1,09x250=272 kronor.

I importdeklarationens Beskattningsgrund ska du i det här fallet ange skillnaden mellan aktionsbeloppet 4,09 och ditt pris per watt. Avgiftssatsen är antalet watt.

Exempel hur du deklarerar (per styck eller totalmängd) enligt exemplet ovan:

1 st

AvgkodBesk-grundAvgiftssatsEnhetAvgift
A302501,09 (dvs 4,09-3,0)WAT272


1000 st

Avgkod

Besk-grund

Avgiftssats

Enhet

Avgift

A30

250 000 (tot. W (=1000x250)

1,09 (dvs 4,09-3,0)

WAT

272 000(dvs 1000x 272)


Pris 1 150 kronor

1150/250=4,7
Priset är 4,70 kr/watt vilket ger beräkningsgrunden ” Större än eller lika med 4,09”. Tullsatsen blir 0 %, du betalar ingen antidumpningstull alls.

I Tulltaxan hittar du hjälp med uträkningen via ”Sök varukod detaljer”. När du har angett varukod och avsändningsland väljer du fliken ”Beräkna” och fyller i enligt instruktionerna.

Observera att du inte ska betala en procentuell avgift, utan istället ett pris per watt i försändelsen.

Räkna ut utjämningstullen

Använd samma räknesätt när du ska räkna ut utjämningstull som när du räknar ut antidumpningstull. För att få använda B-koden för solpaneler från Kina under 8541 ska du kunna visa upp en giltig handelsfaktura med de uppgifter som anges i bilaga V i förordningen. Fakturan ska bland annat innehålla namn och underskrift av en tjänsteman vid det exporterande företaget.

Läs mer om ändringarna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1570 av den 15 september 2017. (EUT L238 /2017)

Uppdaterad: 2018-06-11