Tullverket

Publicerad: 2017-12-11

Nyhet

Nyheter i Tulltaxan

Tulltaxan uppgraderades under november månad 2017. Flera förbättringar har gjort den webbaserade söktjänsten mer användarvänlig än tidigare.

En välkommen förbättring i uppgraderingen är att grundprestandan i söktjänsten är bättre. Det innebär att du inte längre blir ”utkastad”. Tidigare kunde du bara använda Tulltaxan en liten stund innan du ”kastades ut” och fick börja om från början. Nu kan du använda Tulltaxan hur länge du vill.

Du kan numera också använda länkar som går direkt till sökresultat. Tidigare kunde du inte använda den adress som syntes i url-fönstret, men det kan du nu. På så sätt är det lättare att dela med sig och diskutera ett visst sökresultat.

Några andra förbättringar är:

  • Du kan ladda ner information från kodförteckningen i pdf- och xls-format.
  • När du ska beräkna en tullavgift visar kalkylatorn bara upp de valmöjligheter som du faktiskt kan använda och filtrerar bort resten.

Nomenklaturträdet under Sök varukoder har fått ett tydligare utseende. I trädet kan du nu även:

  • expandera sökresultat och därmed se en hel sökning uppåt till första nivån
  • alltid se den allmänna informationen (allmänna bestämmelser och särskilda bestämmelser).

Och som en bonus har Tulltaxan fått samma grafiska utseende som tullverket.se.

Öppna den förbättrade Tulltaxan.

Läs mer om Tulltaxan.

Uppdaterad: 2018-11-27