Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny hantering ersätter den generella tullvärdedeklarationen

Den 1 september införs en ny ansökan och hantering av undantag från att lämna uppgifter om varors tullvärde vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor. Den nya hanteringen ersätter den generella tullvärdedeklarationen.

I och med att Tullverket snart har gått över helt till det nya importsystemet och den nya uppgiftslämningen påbörjas avvecklingen av den generella tullvärdedeklarationen som efter en övergångsperiod ersätts med en liknande hantering. Från och med den 1 september kommer det att vara möjligt att ansöka enligt den nya hanteringen.

Den generella tullvärdedeklarationen kommer fortfarande att kunna användas jämte den nya hanteringen under en övergångsperiod som sträcker sig till den 31 december 2024. Från och med den 1 januari 2025 kommer endast ansökan och undantag enligt den nya hanteringen att kunna användas.

Den nya hanteringen liknar den generella tullvärdedeklarationen men med vissa skillnader. De huvudsakliga skillnaderna utgörs av:

  • nytt namn och ny blankett: Ansökan om undantag från att lämna tullvärderelaterade uppgifter i importdeklarationen vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor när tullvärdet fastställs enligt artikel 70 tullkodex (transaktionsvärdemetoden)
  • en ansökan per leverantör
  • utökad uppgiftslämning mot tidigare där även olika typer av dokumentation kan bifogas ansökan eller begäras in av Tullverket
  • ny kod vid tillämpning av beviljat undantag enligt ny hantering: 9934 – Undantag från att lämna tullvärderelaterade uppgifter.

Koden N934 – Tullvärdedeklaration D.V.1 gäller endast tullvärdedeklarationen och den generella tullvärdedeklarationen.

Koderna anges i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000.

Mer information

Tullvärderelaterade uppgifter eller tullvärdedeklaration vid tullvärde över 231 666 kronor

Tullvärdehandledningen (avsnitt 6.5) Pdf, 915.3 kB.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)