Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny hantering av dokument (CHED) vid införsel av djur, växter, livsmedel och andra restriktionsvaror

Den 1 mars ändras hanteringen av gemensamt hälsodokument för införsel, Common Health Entry Document (CHED). Den ändrade hanteringen kan innebära att det blir längre handläggningstider. Var noga med att lämna rätt uppgifter i deklarationen.

Importerar du djur, växter, livsmedel eller andra varor som omfattas av olika typer av tillstånd, hälsointyg, sundhetscertifikat eller liknande?

Nedan kan du se hur du ska deklarera den här typen av dokument. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Standardtulldeklaration (IMDS och IMDP) enligt den nya lagstiftningen

Om du lämnar standardtulldeklarationer i det nya importsystemet ska du ange CHED på varupostnivå och komplettera med avräkning för respektive referens.

Ange följande uppgifter i deklarationen

12 03 001 000 Referensnummer – Ange referensnummer till det CHED du refererar till.

12 03 002 000 Typ – Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar koderna i Tulltaxan.

12 03 013 000 Varupostnummer i dokumentraden – Om ditt intyg upptar flera varor pekar du på rätt rad i intyget här.

12 03 005 000 Beräkningsenhet och kvalificerare – Om intyget är utfärdad i kvantitet ska du ange beräkningsenheten, t.ex. KGM för kilo.

12 03 006 000 Kvantitet – Ange den kvantitet som ska räknas av från intyget.

Standardtulldeklaration (DNU och DNK) enligt den gamla lagstiftningen

Du ska anmäla dina varor och CHED-uppgifter i deklarationen på samma sätt som tidigare. Var dock noga med att jämföra uppgifterna du lämnar i tulldeklarationen så att de stämmer överens med ditt CHED. Om varukoder eller viktangivelser inte stämmer överens kommer sändningen att stoppas.

Du som har tillstånd till förenklad deklaration vid import (HNU och HNK) enligt den gamla lagstiftningen och deklarerar via EDI, system till system

Ange följande uppgifter i deklarationen

Fält 44, Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

  • Uppge varukod och nettovikt (motsvarande uppgifter som i standardtulldeklarationen anges i fält 33 och fält 38).
  • Om en kvantitet ska räknas av från intyget i form av extra mängdenhet och värde ska du också ange dessa uppgifter (motsvarande fälten 41 och 46 i standardtulldeklarationen).
  • En rad ska motsvara en varupost.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)