Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny e-tjänst för att ansöka om godkänd plats vid export

I vår nya e-tjänst Registrera godkänd plats kan du ansöka om nya platskoder för godkänd plats för export. Koder du får i e-tjänsten kan du börja använda i det nya exportsystemet som införs den 1 oktober. Där kommer du också att kunna använda tidigare tilldelade koder. Däremot kommer du inte längre att kunna ha en platskod för flera platser.

När det nya exportsystemet införs den 1 oktober kommer hanteringen av platskoder att ändras. I stället för att ansöka om godkänd plats för export med en pappersblankett kan du använda e‑tjänsten Registrera godkänd plats för att bli tilldelad en platskod.

Redan nu går det bra att ansöka om de nya platskoderna i e-tjänsten.

Observera dock att tjänsten bara kan användas av dig som sedan tidigare har tilldelats en platskod. Om det är första gången du ansöker om en platskod behöver du därför använda pappersblanketten för att ansöka. Därefter kan du använda e-tjänsten för att ansöka om nya koder.

Nya koder kan bara användas i det nya systemet

De nya platskoderna kommer att vara fyrställiga, och bestå av bokstäver och siffror. De fyrställiga koderna kan endast användas i det nya exportsystemet, och inte i dagens system TDS. Däremot kommer tidigare tilldelade treställiga koder också att kunna anges i det nya exportsystemet.

Möjligheten att ha en platskod för flera platser upphör

I det nya systemet kommer varje adress att få en unik platskod som alltid är densamma för den specifika platsen. Samma platskod kommer därför att kunna vara knuten till flera olika aktörer på olika tillstånd.

Det kommer inte längre att vara möjligt att ha en platskod för flera platser. I stället ska tulldeklarationen innehålla en platskod för varje adress där varor lastas för export.

Om ditt företag har en platskod för flera platser behöver ni därför förbereda er för det nya exportsystemet genom att göra följande:

  • Börja med att se över företagets behov av godkända platser vid export och tillhörande platskod för flera platser.
  • Om ni inte använder er av dessa godkända platser vid export med platskod för flera platser behöver ni inte ändra eller återkalla koden eftersom platskoder för flera platser kommer att återkallas av Tullverket. Det är endast platskoder som omfattar flera platser som kommer att återkallas, övriga platskoder kommer att vara fortsatt giltiga.
  • Behöver ni ansöka om nya godkända platser vid export kan ni använda er av den nya e-tjänsten. Platskoder som genereras i e-tjänsten kan användas i deklarationer från och med 1 oktober 2024.

Mer information

Nytt exportsystem

Godkänd plats vid export

E-tjänsten Registrera godkänd plats


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)