Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya tullkodexen – vad händer 2019?

Vad händer med införandet av den nya tullkodexen och hur påverkas just ditt företag? Sedan införandet av den nya tullkodexen startade den 1 maj 2016 har flera yttre faktorer påverkat den ursprungliga införandeplanen.

Det är flera yttre faktorer som påverkar införandet av nya tullkodexen. Ingen har väl till exempel missat Storbritanniens troliga utträde ur EU. En annan faktor är höstens politiska osäkerhet i Sverige som har medfört att det har dröjt att få besked om Tullverkets budget för 2019. Det finns även flera andra faktorer som påverkar, som till exempel ändringar av mervärdesskattelagstiftningen för lågvärdeförsändelser och förslag på förändringar i bilaga B till kompletteringsförordningen. Även vårt fortsatta arbete med att öka antalet tullkontroller för ett säkert och tryggt samhälle påverkar.

Vilket arbete pågår?

Även om vissa delar av införandet har fått skjutas upp är det fortfarande en hel del på gång. Här är några punkter som kort beskriver det arbete som pågår:

  • Samtliga EU-tillstånd ska vara omprövade den 1 maj 2019. Detta arbete går nu in i sin slutfas efter att ha pågått i flera år. 
  • Tillstånd till godkänd exportör upphör den 1 maj 2019 och ersätts av standardtulldeklaration (UGE-meddelande) för export med beslut om godkänd plats.
  • Under hösten är planen att ett digitalt ärendeflöde införs även för AEO-tillstånd och bindande klassificeringsbesked (BKB). Ansökan kommer då att ske via en EU-gemensam portal.
  • Driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring fick stoppas runt årsskiftet på grund av att EU-kommissionen föreslagit förändringar i bilaga B till kompletteringsförordningen. Just nu arbetar vi vidare med att analysera vad de föreslagna förändringarna innebär.
  • Arbetet med förändringarna för import, vilka kommer att kräva nya eller uppdaterade system, fortsätter. Ingen driftsättning kommer emellertid att ske under 2019
  • För anmälan av transportmedel och varor, inklusive förändringar vid Norgegränsen, kommer ingen driftsättning att ske under 2019.

Inga större driftsättningar av nya system kommer alltså att ske under 2019. Till stor del ägnas året åt ett utrednings- och analysarbete som ska underlätta kommande införanden.

Följ utvecklingen på webben och genom vårt nyhetsbrev

Bästa sättet att följa hur arbetet framskrider är att prenumerera på vårt nyhetsbrev Tullnytt där vi lyfter upp minnesanteckningar från externa referensgruppsmöten med representanter från bransch- och medlemsorganisationer. Under avdelningen Framtida tullhantering på tullverket.se kan du också följa utvecklingen.

Prenumerera på Tullnytt  
Följ utvecklingen på Framtida tullhantering

Vad är bilaga B och EUCDM och hur hör de ihop?

När vi skriver om uppgiftslämning i de nya systemen nämner vi ibland ”bilaga B” och ”EUCDM”. Men vad är egentligen bilaga B och EUCDM, och hur hör de ihop?

Lite enkelt och uttryckt handlar det om att para ihop tullagstiftningen med våra it-system.

EUCDM

EUCDM är EU:s datamodell för utbyte av information mellan ekonomiska aktörer i näringslivet och EU-gemensamma system eller medlemsstaternas nationella tullklareringssystem. Datamodellen är ett stöd för att para ihop de krav på information som finns i EU:s tullagstiftning med den tekniska struktur som ska användas i de olika IT-systemen för tullbehandling inom EU. Stommen i EUCDM är de uppgifter som näringslivet lämnar till tullmyndigheterna genom de olika deklarationer och anmälningar som finns i tullagstiftningen.

Bilaga B

Datakraven i EUCDM, inklusive format och koder, är definierade i bilaga B till kompletteringsförordningen. Att EU-kommissionen under 2018 föreslog förändringar av bilaga B påverkar sättet vi tänkt och hur vi bygger våra system.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)