Tullverket

Publicerad: 2017-12-13

Nyhet

Nya möjligheter att överföra varor under förfarandet slutanvändning

Det finns numera två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring.

Den som har tillstånd till slutanvändning av varor har en möjlighet att överföra vissa rättigheter och skyldigheter till en annan person. Du som vill överföra rättigheter och skyldigheter måste komplettera ditt tillstånd till slutanvändning med den möjligheten. Du som vill köpa eller ta över varor som importerats under förfarandet slutanvändning kan ansöka via en begäran om full överföring som mottagare och ställa en garanti.

Delöverföring

Vid delöverföring behöver mottagaren av varorna inte ha något eget tillstånd men ska uppfylla alla villkoren för slutanvändningen. Det är fortfarande tillståndshavaren som har ansvaret för att förfarandet avslutas korrekt och som lämnar in avräkningsnotan.

Full överföring

Full överföring kan du använda om du som tillståndshavare vill kunna avsluta förfarandet med en avräkningsnota redan när överföringen är bekräftad. Du som sänder varorna behöver då tillstånd till full överföring.

För dig som tar emot varorna gäller följande:

  • Du behöver sända in en begäran om full överföring för mottagare.
  • Du behöver ställa en individuell garanti för den kvantitet eller det värde du beräknar att ta emot.
  • Du behöver inte ha något eget tillstånd till slutanvändning.
  • När varorna har kommit till rätt slutanvändning ska du sända en avräkningsnota till ditt övervakningstullkontor för att avsluta förfarandet och få tillbaka din garanti.

Läs mer om slutanvändning och överföring av rättigheter och skyldigheter och hämta ansökningsblanketter.

Uppdaterad: 2017-12-13