Tullverket

Publicerad: 2018-07-18

Nyhet

Nya kvoter på stålprodukter

Från den 19 juli 2018 inför EU provisoriska skyddsåtgärder på 23 olika stålkategorier.

EU:s skyddsåtgärder innebär att det införs en global tullkvot på vissa stålkategorier som gäller i 200 kalenderdagar. Skyddsåtgärderna omfattar hela världen med undantag för EES-länderna. Ett flertal av utvecklingsländerna som är WTO medlemmar är undantagna till viss del av skyddsåtgärderna. Till exempel omfattas endast vissa stålvaror från Brasilien, Indien, Kina och Turkiet. I bilaga 4 till EU:s förordning (EU) 2018/1013 kan du läsa vilka varor och vilka utvecklingsländer som omfattas. De stålkategorier som innefattas av åtgärderna får, när tullkvoten har nyttjats, en tullsats om 25 procent.

Ansökan i tulldeklarationen

Importören ansöker om att tilldelas en kvot i tulldeklarationen med en kod från Tulltaxan i fält 36. Ordet ”tullkvot” ska anges i fält 44 och kvotnumret i fält 39. Ange ”call-me”-kod 12. Avgiftskoden för tilläggstullen är A00 i fält 47.

Obligatoriska tilläggstullar från USA

Ovan nämnda skyddsåtgärder ska inte blandas ihop med redan befintliga tilläggstullar för vissa varor från USA med samma tullsats på 25 procent. Dessa tilläggstullar kan finnas på samma stålprodukter men är obligatoriska att betala. Tilläggstullarna för vissa varor från USA går inte att ”nolla” med ansökan på ovan nämnda kvoter. Du deklarerar tilläggstullen från USA med avgiftskod A20 i fält 47.

Läs mer om vilka stålkategorier som omfattas i förordningen i EUT L181.

Läs mer om tilläggstullarna från USA i förordningen i EUT L158

Läs mer om tullkvoter hos Tullverket.

Uppdaterad: 2018-08-22