Tullverket

2017-07-12

Nyhet

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 58:e mötet i Harmonized System Committee i Världstullorganisationen WCO.

Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från 22 april 2017. De bindande klassificeringsbesked som nu strider mot beslut eller förklarande anmärkningar kommer att återkallas. I de fall det blir aktuellt kommer vi att kontakta innehavaren.

Godkännandet publicerades i EUT C 128 den 22 april 2017.

De nya texterna kan ses i sin helhet på WCO:s webbplats men är ännu inte tillgängliga i svensk version. De kommer att föras in i Tulltaxan – Vägledningar.

Läs mer hos WCO

Nedan kan du se en förteckning över vilka områden som berörs.

Beslut:

2009.89 Kokosnötsvatten
2106.90 Nyponjuice
2530.90 Vattenfritt natriumsulfat – naturligt kristalliserat utan vidare bearbetning
2833.11 Vattenfritt natriumsulfat – naturligt kristalliserat som undergått vidare bearbetningar
3901.40 Granuler innehållande 80 % LDPE och 20 % naturlig kisel
3917.20 Perforerad slang för bevattning
3924.90 Avfallskärl för nålar, skalpeller m.m. på sjukhus
3926.90 Konstgjorda naglar av plast
8432.29 Verktyg för markberedning avsedda att kopplas till enaxlade traktorer
8473.30 LCD-modul, del till en surfplatta
8517.70 Rörelsesensor och IR-genererande enhet till en mobiltelefon
8517.70 Enhet innehållande en vibrationsmotor, högtalare, mikrofon m.m., avsedd för en mobiltelefon
8603.10 EMU unit – tre tågvagnar avsedda att utgöra ett tågset, med motorenheten i mittvagnen
8701.10 Enaxlad traktor för hopkoppling med olika verktyg

Ändringar i FAHS:

20.09 2 st. Ett förtydligande att juice inte behöver pressas ur en frukt utan kan vara naturlig i frukten, t.ex. kokosnötsvatten
20.09 a) Tillägg av ultrafiltrering som en tillåten beredning för juicer
20.09 b) Asbest tas bort från de ämnen som brukar användas på filtreringsdukar, det är inte längre en tillåten metod
22.02 B En ny text om alkoholfritt öl. Nuvarande punkt B blir C.
22.03 1 st. Ett förtydligande att även andra spannmål än korn eller vete kan användas för framställning av maltdrycker
8415.10 2 st. Nytt andra stycke för att förklara vad ”fästas” innebär i samband med luftkonditioneringsanläggningar.

Uppdaterad: 2017-07-12