Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 62:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).

Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 3 april 2019. De bindande klassificeringsbesked som nu strider mot beslut eller förklarande anmärkningar kommer att återkallas. I de fall det blir aktuellt kommer vi att kontakta innehavaren av beslutet.

Du kan se de nya texterna i sin helhet på WCO:s webbplats. Texterna är på engelska och kommer senare att översättas till svenska och då föras in i Tulltaxan – Vägledningar.

Läs de nya texterna hos WCO

Nedan kan du se en förteckning över vilka områden som berörs.

Beslut:

 • 0404.90 Bovint kolostrum (råmjölk).
 • 3004.90 Bikarbonatlösning för direkt användning vid dialys.
 • 3824.99 Rå palmfettsyra.
 • 3923.10 Engångsbehållare av plast för kosmetika.
 • 4202.12 Bärbar dokumentväska med flera fack, av plast.
 • 4202.12 Bärbar dokumentväska med ett fack.
 • 7007.21 Bilruta med Head Up Display (HUD).
 • 7007.21 Bilruta belagd med värmereflektor, utan elektrisk uppvärmning.
 • 8451.30 Elektriskt ångstrykjärn med halvautomatisk ånggenerator.
 • 8479.89 TAB-bonder (Tape Automated Bonding equipment).
 • 8512.90 Vindrutetorkarblad.
 • 8517.12 Smart telefon.
 • 8708.29 Bilruta med elektrisk uppvärmning, laminerad med metallfilm.
 • 8708.29 Bilruta med elektrisk uppvärmning, lödd med silverpasta.
 • 9027.80 Automatiskt diagnostiksystem för real-time Polymerase Chain Reaction-analys.
 • 9027.80 Automatisk hematologianalysator och leukocytdifferentialräknare.
 • 9403.20 Stålskåp för montering på vägg eller annan slät yta, för elektronik.
 • 9403.90 Plastskåp för montering på vägg eller annan slät yta, för elektronik.

Ett beslut om ett ”partytält” har accepterats men kan inte tillämpas direkt med anledning av en gällande förordning för samma vara. Kommissionens förordning nr 1218/99, ändrad genom förordning nr 441/2013, klassificerar en trädgårdsbaldakin under KN-nummer 6306 90 00 medan HS-beslutet anger HS-undernummer 6306.22 som korrekt klassificering. HS-beslutet blir giltigt först när förordningen återkallats, vilket kommer att ske inom kort.

Ändringar i FAHS:

 • Kap 29 Ändring i förteckningen över psykotropa ämnen avseende d-9-tetrahydrocannabinol.
 • 90.27 Förtydliganden för instrument och apparater för in vitro diagnostik.
 • 9031.41 Ändring i förklarande anmärkning till undernummer för ”Instrument och apparater för mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter”.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)