Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 63:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). Godkännande omfattar även ett beslut från kommitténs 62:a möte.

Godkännandet publicerades i EUT C 358 den 22 oktober 2019.

Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 22 oktober 2019. De bindande klassificeringsbesked som nu strider mot beslut eller förklarande anmärkningar kommer att återkallas. I de fall det blir aktuellt kommer vi att kontakta innehavaren av beslutet.

Du kan se de nya texterna i sin helhet på WCO:s webbplats. Texterna är på engelska och kommer senare att översättas till svenska och då föras in i Tulltaxan – Vägledningar.

Läs de nya texterna hos WCO.

Nedan kan du se en förteckning över vilka områden som berörs


Beslut från HS- kommitténs 62:a möte:

 • 6306.22 Trädgårdsbaldakin/partytält


Detta beslut har accepterats men kunde inte tillämpas direkt med anledning av gällande förordningar med annan klassificering för samma vara. Dessa har nu dragits tillbaka och den nya klassificeringen ska tillämpas.

Beslut från HS- kommitténs 63:e möte:

 • 1202.42 Torrblancherade jordnötter
 • 1704.90 Hosttabletter
 • 2523.90 Hydrauliskt cement
 • 3004.90 Kotrimoxazol i tablettform
 • 3208.20 Sampolymerharts i etanol
 • 3814.00 Lösningsmedelsblandning för färgborttagningsmedel
 • 3824.99 Dental zirconia i blockform
 • 3921.90 Laminerad produkt av textil och plast
 • 4411.12 Medium Density Fibreboard
 • 8477.80 3D-penna
 • 8479.60 Luftkylare
 • 8483.50 Motorremskiva
 • 8517.70 Antenner
 • 8525.80 Drönare med integrerad kamera
 • 8538.10 Stålskåp för elektronik, innehållande kopplingar och hållar
 • 8543.70 Superluminescent diode module
 • 8708.29 Fordonsfönster med gummilist, listen monteras in med fönstret
 • 8708.50 Kullagerenhet, förberedd för inmontering
 • 9029.90 Moderkort för instrumentpanel i fordon
 • 9405.10 LED-belysning
 • 9405.40 LED-belysningar

Tre beslut om klassificering av mineraloljepreparat kan inte accepteras av EU. Besluten strider mot en dom från EU-domstolen (C-330/13 Lukoyl).

Ändringar i FAHS:

 • Kap 3 Förtydligande av gränsdragningen mellan kokta och blancherade blötdjur
 • 03.07 Förtydligande av gränsdragningen mellan kokta och blancherade blötdjur
 • Kap 16 Förtydligande av gränsdragningen mellan kokta och blancherade blötdjur
 • 16.05 Förtydligande av gränsdragningen mellan kokta och blancherade blötdjur
 • 26.21 Förtydligande avseende ”silica fume”
 • 28.11 Förtydligande avseende ”silica fume”
 • Kap 29 Ändring i listan över narkotiska preparat och psykotropa ämnen
 • Kap 29 Ändringar i bilagan till kapitel 29
 • 29.38 Borttag av uteslutningen av α-metylglykosid
 • 30.01 Förtydligande för cellkulturer
 • 30.02 Förtydligande för toxiner
 • Kap 37 Förtydligande för plåtar för offset-tryckning
 • 37.01 Förtydligande för plåtar för offset-tryckning
 • 38.24 Förtydligande för dental zirconia-produkter
 • 90.18 Förtydligande för apparater för blodtransfusion

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)