Tullverket

Publicerad: 2017-11-08

Nyhet

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 59:e mötet i Harmonized System Committee(Världstullorganisationen WCO).

Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 1 november 2017. De bindande klassificeringsbesked som nu strider mot beslut eller förklarande anmärkningar kommer att återkallas. I de fall det blir aktuellt kommer vi att kontakta innehavaren av beslutet.

Du kan se de nya texterna i sin helhet på WCO:s webbplats. Texterna är på engelska och kommer senare att översättas till svenska och då föras in i Tulltaxan – Vägledningar.

Läs de nya texterna hos WCO

Nedan kan du se en förteckning över vilka områden som berörs.

Beslut:

 • 1209.91 Frön för utsäde, bearbetade med en fungicid
 • 1602.50 Chiligryta innehållande bland annat choklad och kakao
 • 1704.90 Host- och halstablett
 • 1806.90 Chokladkonfektyr tillsammans med en plastbehållare
 • 2106.90 Behandlade mullbärsblad för beredning av drycker
 • 3207.10 Bläck för inkjet-tryckning på keramik
 • 5407.20 Vävt material i tubform, tillverkat av smala plastband, för framställning av säckar
 • 6109.10 Kort T-shirt
 • 6110.30 Kort, stickad tröja
 • 8418.69 Utomhusskåp med kylning, för förvaring av elektronik
 • 8479.89 Silos
 • 8482.40 Nållager
 • 8543.70 Hallelement med fyra terminaler
 • 8609.00 Tubcontainer
 • 8711.60 Hoverboard
 • 8907.90 Flytbrygga i block
 • 9021.10 Titanskruvar, medicinska implantat
 • 9401.90 Sätesklädsel för permanent montering i motorfordon
 • 9403.60 Konstnärsstaffli
 • 9503.00 Leksaksfläkt med chokladkonfektyrer

Ändringar i FAHS:

Den här gången rör det sig huvudsakligen om redaktionella korrigeringar.

 • 29.09 Ett förtydligande för peroxiketaler
 • 29.37C 1c) Ett förtydligande för tilsuprost
 • 29.39 IJ p. 1 Korrigering av Penicillum viridactum
 • 29.39 IJ p. 3 Ett klargörande av olika nyckelpigsarter
 • 69 underavdelning II a) tas bort då det inte längre finns någon uppdelning för trottoarplattor etc.
 • 84.32 ”Traktorer som framförs av gående” har ändrats till ”enaxlade traktorer” efter ändring i HS 2017
 • 84.72 1 st. ”de tre föregående numren” ändras till ”de två föregående numren” med anledning av att HS-nummer 84.39 (skrivmaskiner) tagits bort i HS 2017
 • 87.01 ”Traktorer som framförs av gående” har ändrats till ”enaxlade traktorer” efter ändring i HS 2017
 • 87.02 Förtydligande för hybridfordon
 • 87.03 Förtydligande för hybridfordon
 • 94.01 Ett klargörande att sätesklädsel för permanent montering i fordon ska klassificeras som delar till sätena.

Uppdatering till HS 2017 har gjorts under kapitel 39, nr 44.18, 49.11, 69.04, 87.01

Uppdaterad: 2018-12-17