Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 64:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).

Godkännandet publicerades i EUT C 142 den 30 april 2020.

Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 30 april 2020. De bindande klassificeringsbesked som nu strider mot beslut eller förklarande anmärkningar kommer att återkallas. I de fall det blir aktuellt kommer vi att kontakta innehavaren av beslutet.

Du kan se de nya texterna i sin helhet på WCO:s webbplats. Texterna är på engelska och kommer senare att översättas till svenska och då föras in i Tulltaxan – Vägledningar. Observera att EU valt att inte godkänna tre beslut om klassificering av mineraloljeprodukter. De besluten strider mot ett domstolsbeslut från EU-domstolen.

Läs de nya texterna hos WCO.

Nedan kan du se en förteckning över vilka områden som berörs.

Beslut:

 • 2106.90 Vitaminberedning innehållande 33,3% nikotinamid
 • 2309.90 Vitaminberedning för djur, innehållande 12,5 mg/g vitamin D3
 • 2936.23 Vitaminberedning innehållande 80 % vitamin B2
 • 2936.28 Två vitaminberedningar innehållande 50 % DL-α-tokoferylacetat
 • 2936.29 Vitaminberedning innehållande 80% folsyra
 • 3003.20 Två beredningar för tillsats till djurfoder för att förhindra kockidios hos fjäderfä
 • 3822.00 Hemolystvättlösning
 • 3921.90 Laminerad produkt av plast och aluminium, i tre lager
 • 3924.90 Flyttbar soptunna av plast
 • 7323.99 Flyttbar soptunna av galvaniserat stål
 • 9022.90 TFT-PD (tunnfilmtransistor och fotodiod) -matrispanel
 • 9403.90 Lådsidor med löpskenor

Ändringar i FAHS:

 • 21.06 Förtydligande av gränsdragningen mellan kosttillskott och medikamenter
 • 21.06 Uteslutning från HS-nummer 21.06 av kosttillskott innehållande kakao
 • 29.39 Redaktionell ändring i bilagan för alkaloider enligt HS-nummer 29.39
 • 30.03 Förtydligande av gränsdragningen mellan kosttillskott och medikamenter
 • 30.04 Förtydligande av gränsdragningen mellan kosttillskott och medikamenter
 • 39.23 Förtydligande för flyttbara soptunnor
 • 39.24 Förtydligande för flyttbara soptunnor
 • 39.26 Förtydligande för flyttbara soptunnor
 • 72.04 Förtydligande för metallavfall
 • 73.23 Förtydligande för flyttbara soptunnor
 • 73.26 Förtydligande för flyttbara soptunnor
 • 87.16 Förtydligande för flyttbara soptunnor

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)