Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya blanketter för ansökningar som gäller immaterialrätt

Från och med 15 september 2020 upphör de befintliga blanketterna som gäller immaterialrätt att gälla och de ersätts med nya ansökningsblanketter som är publicerade på Europeiska kommissionens webbplats.

Tidigare fanns blanketten ”Ansökan om ingripande – immaterialrätt” på vår webbplats men nu upphör den att gälla och ersätts istället med nya ansökningsblanketter som finns på Europeiska kommissionens webbplats. De är indelade i två olika blanketter beroende på vad ansökan gäller.

Ansökan om ingripande – EU-kommissionen (blankett)

Begäran om förlängning – EU-kommissionen (blankett)

De nya ansökningsblanketterna innehåller flera viktiga ändringar:

  • Fält 1 – obligatorisk Eori-nummer för den sökande
  • Fält 4 – obligatorisk Eori-nummer för företrädare som inger ansökan för sökandens räkning
  • Fält 4 – obligatorisk e-post för företrädare som gör ansökan för sökandens räkning
  • Fält 4 – valfri uppgift om webbplats för företrädare som gör ansökan för sökandens räkning
  • Fält 29 – uppdaterade åtaganden


Mer information om förändringen finns på EU-Kommissionens webbplats.

Defend your rights – EU-Kommissionen (sidan är på engelska)

Vad är immaterialrätt?

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Om någon annan börjar tillverka och sälja likadana eller liknande produkter bryter det företaget mot immaterialrätten.

Läs mer om hur vi jobbar med förfalskningar på sidan Immaterialrätt.

Vad är ett Eori-nummer?

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Läs mer om Eori och hur du ansöker om att få ett på sidan Eori.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)