Tullverket

Publicerad: 2019-12-02

Nyhet

Nya beloppsgränser från 1 januari 2020

Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år. Det gör också beloppen för varor som resande får ha med sig i sitt personliga bagage.

  • Beloppsgränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde höjs från 1 600 kronor till 1 700 kronor
  • Varor som ingår i resandes personliga bagage höjs för flyg- och sjöresenärer från 4 300 kronor till 4 700 kronor och för andra resenärer från 3 000 kronor till 3 300 kronor
  • Beloppsgränsen för schablontullsats höjs från 7 000 kronor till 7 600 kronor

Övriga beloppsgränser är oförändrade.

Läs mer om våra beloppsgränser i TFS 2019:8.PDF

Läs mer om försändelser av ringa värde.

Läs mer om tullvärde.


Sidan uppdaterades: 2020-01-08

Vad är ändrat: