Tullverket

Publicerad: 2018-12-12

Nyhet

Nya beloppsgränser från 1 januari 2019

Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad.

  • Beloppsgränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde höjs från 1 500 kronor till 1 600 kronor
  • Beloppsgränsen för gåvotullfrihet är oförändrat 500 kronor
  • Beloppsgränsen för avlämnande av tullvärdedeklarationen höjs till 206 600 kronor

Tullverkets tillkännagivande om vad 10 euro ska motsvara i svenska kronor från 1 januari 2019

10 euro motsvarar 103 kronor istället för dagens 94 kronor.

Detta kommer att påverka:

  • Gränsen från när Tullverket börjar debitera kreditränta
  • Gränsen från när Tullverket börjar debitera dröjsmålsränta
  • Lägsta gränsen för återbetalning och eftergift per automatik. Vill man ha återbetalning eller eftergift av ett lägre belopp så måste man begära det.

Läs mer om försändelser av ringa värde.

Läs mer om tullvärde.

 

Sidan uppdaterades: 2018-12-12

Vad är ändrat: