Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nu omprövar vi tillstånden till godkänd exportör

Förfarandet med godkänd exportör upphör den 1 maj 2019 och ersätts av en standardtulldeklaration (UGE-meddelande) vid export med beslut om godkänd plats. Under februari–april kommer Tullverket att ompröva samtliga tillstånd till godkänd exportör som då återkallas.

Du som har tillstånd idag

De godslokalkoder som idag är kopplade till tillståndet godkänd exportör kommer automatiskt att bli godkända platser vid export när tillståndet till godkänd exportör upphör. Du kan fortsätta deklarera som tidigare med samma godslokalkoder, med den formella skillnaden att du upprättar en standardtulldeklaration vid export. Detta förfarande gäller under en övergångsperiod fram till dess att Tullverket har infört det automatiserade exportsystemet (AES). Tillsammans med återkallelsen kommer du att få ett följebrev med mer information.

Pilotfasen upphör

Pilotfasen med meddelandetyp UGE upphör den 1 maj 2019. Tullverket kommer att kontakta de berörda företagen angående övergången till standardtulldeklaration vid export.

Du som inte har tillstånd

Du som inte har något tillstånd till godkänd exportör och vill anmäla varor till export från en annan plats än vid ett tullkontor, det vill säga från en plats där varorna lastas för export, kommer inom kort att kunna ansöka om ett godkännande av en sådan plats.

Tullverket tilldelar en sådan plats en godslokalkod. Det är en kod som identifierar platsen, och den består av tre bokstäver. Koden ska sen anges i tulldeklarationen för att ange platsen där varor ska lastas för export.

Tulldeklarationen

Tulldeklarationen lämnar du till Tullverket i meddelandet UGE. I deklarationen anger du godslokalkoden för den godkända platsen. Har du blivit beviljad en godslokalkod för flera lastplatser ska du också skriva in adressen till platsen i fält 44.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)