Tullverket

Publicerad: 2017-10-04

Nyhet

Nu är Systemet för tullbeslut igång

Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift. I fortsättningen är det via detta system du ska söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen.

I Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) kommer du både att ansöka om tillstånd och ta emot ditt beslut i ärendet. Alla meddelanden från Tullverket kring din tillståndsansökan kommer också att skickas i systemet. Till att börja med är det nyansökningar du ska göra i Systemet för tullbeslut. Längre fram kommer även ansökan om ändringar och återkallelser att hanteras i systemet.

Ny behörighetslösning

I och med driftsättningen av Systemet för tullbeslut har även en ny behörighetslösning tagits i drift, där du via Tullverkets webbtjänster loggar in i ett externt system. Systemet för tullbeslut drivs av EU-kommissionen, men behörigheterna till systemet hanteras i Tullverkets webbtjänster. Företaget måste därför ha behörighet till webbtjänsterna och ha anmält en behörighetsadministratör. Behörighetsadministratören kan sedan tilldela behörigheter till Systemet för tullbeslut till enskilda användare. När du har fått din behörighet loggar du in på samma sätt som i Tullverkets webbtjänster.

Läs mer om Systemet för tullbeslut och vilka tillstånd som berörs

Uppdaterad: 2017-10-04