Tullverket

2017-06-29

Nyhet

Möjliga konsekvenser av Brexit

Finansdepartementet har gett Tullverket i uppdrag att sammanställa ett underlag kring möjliga konsekvenser för Tullverkets verksamhet om Storbritannien lämnar det europeiska samarbetet.

- Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige, säger Therese Mattsson, generaltulldirektör. Om Storbritannien lämnar EU kommer det att medföra flera konsekvenser för Tullverkets verksamhet, till exempel kommer antalet tulldeklarationer och anmälningshandlingar att öka väsentligt.

Promemorian, Brexit – Möjliga konsekvenser för Tullverkets arbetePDF, överlämnades den 3 november 2016 till Finansdepartementet.

Bakgrund
Storbritannien genomförde den 23 juni 2016 en folkomröstning om de skulle stanna kvar i eller lämna EU. De som röstade för att Storbritannien skulle lämna EU vann med cirka 52 procent av rösterna. Populärt så kallas det för Brexit, en sammansättning av British Exit. I oktober meddelade Storbritannien att man i mars 2017 kommer starta arbetet med att lämna EU genom att då utlösa artikel 50 i Lissabonfördraget. Därefter ska förhandlingarna vara avslutade inom två år, det vill säga senast mars 2019. Flera bedömer dock att det kan ta längre tid.

Uppdaterad: 2017-06-29