Tullverket

Publicerad: 2017-09-19

Nyhet

Kom ihåg att skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem

Om du från och med i höst ska söka något nytt tillstånd ska du göra det via EU:s nya tillståndssystem, CDS. Detta gäller endast för de tillstånd som styrs av EU:s lagstiftning. Längre fram kommer du också att använda systemet för att ändra i befintliga tillstånd.

Den 2 oktober införs systemet för tullbeslut (CDS), som är EU:s nya tillståndssystem. Där kommer du både att ansöka om tillstånd och få ditt beslut. Du kommer senare även använda systemet för att ansöka om ändringar av tillstånd du redan har. Som ett led i ett digitalt ärendeflöde kommer all kommunikation i ett pågående ärende dessutom att ske via tillståndssystemet.

Se till att företaget har behörighet

För att komma åt tillståndssystemet loggar du in via Tullverkets e‑tjänster för företag. Det är också i e‑tjänsterna som behörigheterna för tillståndssystemet kommer att hanteras.

Om ditt företag inte redan har behörighet till Tullverkets e‑tjänster bör ni ansöka om det omgående så att alla behörigheter är klara när det är dags att söka tillstånd. Det är många som söker, så det kan vara bra att vara ute i god tid.

Lägg till användare och tilldela behörighet till rätt person

Det är alltså företaget som ska ansöka om behörighet till e‑tjänsterna och anmäla en behörighetsadministratör. Behörighetsadministratören kan sedan lägga till användare och ge rätt person behörighet att ansöka om tillstånd för företagets räkning. Det kommer att vara möjligt att tilldela dessa behörigheter från och med de sista dagarna i september.

Olika behörighetsnivåer

Det finns tre olika behörighetsnivåer för användare av systemet. Det ger er möjlighet att ge vissa användare enbart läsrättigheter medan andra kan få en bredare behörighet. Fundera igenom vilka behov ditt företag har och tilldela rätt behörighet till rätt person.

Följande behörighetsnivåer kommer att finnas:

  • Läsa
    Läsbehörighet i systemet för tullbeslut. Den här användaren kan se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Användaren kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.
  • Hantera ärenden
    Begränsad behörighet till systemet för tullbeslut. Den här användaren kan skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och ta del av meddelanden från Tullverket. Användaren kan däremot inte skicka in några uppgifter.
  • Skicka in
    Fullständig behörighet till systemet för tullbeslut. Användaren kan göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar och svara på meddelanden till Tullverket.

Användarstöd på tullverket.se
Systemet för tullbeslut kommer inledningsvis bara att finnas på engelska. Hjälptexter på svenska kommer emellertid att finnas på tullverket.se. Där kommer du även att hitta ytterligare användarstöd, som instruktioner för hur du loggar in i systemet.

Uppdaterad: 2019-10-25