Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kombinerade Nomenklaturen från den 1 januari 2024

Ändringar till Tulltaxan (KN2024)

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. KN2024, publicerad genom förordning 2023/2364 börjar gälla från den 1 januari 2024.

KN2024 hittar du i menyn Tulltaxan/Mer information/Länkar.Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)